Wettkampfergebnisse 2005-2009

Landesmeisterschaften 2006

 • 2. Platz: Mannschaft (SK, KK60, liegend)
  • Bormann, Andreas
  • Kelle, Sebastian
  • Obenaus, Jens
 • 3. Platz: Obenaus, Jens (SK, GK100, DIO)
 • 3. Platz: Obenaus, Jens (SK, GK100, ZF)
 • 6. Platz: Weimann, Jochen (AK, GK100, DIO)
 • 8. Platz: Weimann, Jochen (AK, GK100, ZF)

Kreismeisterschaften 2006

 • 1. Platz: Mannschaft (SK, KK60,  liegend:
  • Bormann, Andreas
  • Kelle, Sebastian
  • Obenaus, Jens
 • 1. Platz: Mannschaft (AK, KK Auflage, ZF)
  • Bömmerl, Karl
  • Binder, Bernd
  • Weimann, Jochen
 • 2. Platz: Mannschaft (AK, KK Auflage, DIO)
  • Bömmerl, Karl
  • Binder, Bernd
  • Weimann, Jochen

Elbe-Elster-Supercup 2007

 • 1. Platz: Mannschaft (SK,  KK60, liegend)
  • Bömmerl, Karl
  • Bormann, Andreas
  • Obenaus, Jens

Frühjahrsschiessen Großenhain 2007

 • 1. Platz: Mannschaft (SK, KK60, liegend)
  • Bömmerl, Karl
  • Obenaus, Jens
  • Winkler, Ralf

Pokalwettkampf Finsterwalde 2007

 • 2. Platz: Mannschaft (SK, KK60, liegend)
  • Bömmerl, Karl
  • Obenaus, Jens
  • Winkler, Ralf

Landesmeisterschaften 2007

 • 1. Platz: Mannschaft  (SK, KK60, liegend)
  • Bormann, Andreas
  • Kelle, Sebastian
  • Obenaus, Jens

Kreismeisterschaften 2007

 • 1. Platz: Mannschaft  (SK, KK60, liegend)
  • Bormann, Andreas
  • Kelle, Sebastian
  • Obenaus, Jens
 • 1. Platz: Mannschaft (AK, KK 60, liegend)
  • Bömmerl, Karl
  • Weimann, Jochen
  • Winkler, Ralf
 • 2. Platz: Kelle, Sebastian (SK, KK60, liegend)
 • 3. Platz: Bormann, Andreas (SK, KK60, liegend)
 • 4. Platz: Obenaus, Jens (SK, KK60, liegend)
 • 1. Platz: Winkler, Ralf (AK, KK60, liegend)
 • 3. Platz: Bömmerl, Karl (AK, KK60, liegend)
 • 4. Platz: Weimann, Jochen (AK, KK60, liegend)
 • 2. Platz: Bormann, Andreas (SK, Ordonnanzgewehr)
 • 1. Platz: Bormann, Andreas (SK, Perkussionsgewehr)
 • 2. Platz: Kelle, Sebastian (SK, GK300, liegend)
 • 3. Platz: Obenaus, Jens (SK, GK300, liegend)
 • 5. Platz: Weimann, Jochen (AK, GK300, liegend)
 • 2. Platz: Obenaus, Jens (SK, GK100, DIO)
 • 2. Platz: Obenaus, Jens (SK, GK100, ZF)

Frühjahrsschiessen Großenhain 2008

 • 1. Platz KK liegend 60m :
  • Andreas Bormann,
  • Karl Bömmerl,
  • Jens Obenaus

Pokalwettkampf Ruhland 2008

 • 5. Platz  LG Auflage:
  • Jens Obenaus,
  • Ralf Winkler,
  • Karl Bömmerl

Pokalwettkampf Finsterwalde 2008

 • 1. Platz KK liegend 60m:
  • Jens Obenaus,
  • Kelle,
  • Andreas Bormann

Landesmeisterschaften 2008

 • 2. Platz Schützenklasse KK liegend 60m:
  • Jens Obenaus,
  • Kelle,
  • Andreas Bormann

Kreismeisterschaften 2008

 • 1. Platz Schützenklasse KK liegend 60m:
  • Jens Obenaus,
  • Kelle,
  • Andreas Bormann
 • 1. Platz Alter Schützenklasse KK liegend 60m: Karl Bömmerl
 • 3. Platz Alter Schützenklasse KK liegend 60m: Ralf Winkler
 • 2. Platz Schützenklasse KK liegend 60m: Andreas Bormann
 • 3. Platz  Schützenklasse  KK liegend 60m: Jens Obenaus
 • 4. Platz  Schützenklasse KK liegend 60m:  Kelle
 • 2. Platz Schützenklasse GK DIO liegend 100m: Jens Obenaus
 • 3. Platz Schützenklasse GK DIO 100m: Kelle
 • 1. Platz Schützenklasse KK Karabiner OV: Andreas Bormann
 • 2. Platz Schützenklasse KK Sportkarabiner ZF: Andreas Bormann
 • 2. Platz  Schützenklasse GK ZF, 100m: Jens Obenaus
 • 1. Platz Schützenklasse Ordonnanzgew.: Andreas Bormann
 • 1. Platz Schützenklasse Perkussionsgew.: Andreas Bormann
 • 4. Platz Alter Schützenklasse Perkussionsgew.:  Novak

Landesmeisterschaften 2009 in Frankfurt/Oder

 • 3. Platz: Borman, Andreas   (SK, KK60 liegend, 581 Ringe)
 • 3. Platz: Mannschaft SG-Döllingen (SK, KK60 liegend)
  • Bormann
  • Kelle
  • Obenaus
 • 3. Platz: Obenaus, Jens  (SK, GK, 100 liegend, Dio, 296 Ringe)

Landesmeisterschaften 2009 in Jüterbog

 • 3. Platz: Obenaus, Jens  (SK, GK100 liegend, 271 Ringe)
 • 1. Platz: Mannschaft SG-Döllingen (SK, GK300 liegend, ZF)
  • Obenaus
  • Kelle
  • Dombrowski
 • 1. Platz: Obenaus, Jens  (SK, GK300 liegend, 579Ringe)
 • 3. Platz: Dombrowski, Frank (SK, GK300 liegend, 571Ringe)